Privacy


Dienstverlening

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht. Deze wet regelt het toezicht op aanbieders en bemiddelaars van leningen, hypotheken, verzekeringen en andere financiële producten. De wet stelt eisen op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldige behandeling van consumenten en goede bedrijfsvoering.

De WFT schrijft onder ander voor dat financiële dienstverleners middels een dienstverleningsdocument hun werkwijze en manier van beloning vooraf duidelijk inzichtelijk maken.

Ons dienstverleningsdocument vindt u op https://www.hypotheekbond.nl/dienstverleningsdocument.