Privacybeleid

De Nationale Hypotheekbond of een van onze websites (overzicht op www.hfbg.nl) behandelt de gegevens die binnenkomen via de websites met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met dit privacybeleid wil de Nationale Hypotheekbond u informeren over de gegevens die de Nationale Hypotheekbond via de diverse websites verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Bezoekersinformatie

De webserver van de Nationale Hypotheekbond logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd kan tot een persoon te herleiden zijn en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de dienstverlening van de Nationale Hypotheekbond.

Persoonlijke gegevens

Voor sommige diensten op de websites (solliciteren, vragen stellen, abonnementen aanvragen, bestellen van publicaties, nieuwsservice en dergelijke) zijn uw persoonlijke gegevens nodig. De Nationale Hypotheekbond gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. De Nationale Hypotheekbond zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in een of meer databases en gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend informatie en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt.

De e-mailadressen en informatie worden door de Nationale Hypotheekbond gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of indien u lid bent van de Nationale Hypotheekbond. Deze toestemming is altijd weer in te trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden door middel van een rechtstreekse link.

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien, aan te passen en te voorzien van toevoegingen of te wissen.

Meer informatie

Ons Privacystatement geeft u inzicht hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.